Tisztelt Ügyfeleink és Partnereink,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fókusz Takarék honlapja 2018. március 10-én megújult!
Weboldalunk új megjelenéssel, de a megszokott funkciókkal várja Önöket.
Kérdések esetén munkaidőben hívhatja ügyfélszolgálati kapcsolattartóinkat, vagy központi információs vonalunkat a 06/76/900-190-es telefonszámon.

Üdvözlettel:
Fókusz Takarék

Lakáscélú állami támogatások

Lakáscélú állami támogatások


 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

 

Most egyszerűbb a családi otthonteremtés

 

A Takarékban mindent megtudhat és elintézhet, ami az állami támogatással nyújtott kedvező kamatozású lakáshitelekkel és az új CSOK-kal kapcsolatos.

 

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?


A CSOK az eltartott gyermekek számától függően változó összegű családi otthonteremtési támogatás, amely a következő célokra igényelhető:

 

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel (építésügyi hatósági igazolással) rendelkező új lakás építéséhez,
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új lakás vásárlásához, használt lakás vásárlásához, meglévő lakás - a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett - bővítéséhez. 
   

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 

 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után.
 • Emellett fiatal házaspárok is igényelhetik a CSOK-ot használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén legfeljebb kettő, új lakás építése vagy vásárlása esetén legfeljebb három születendő gyermek vállalása esetén.
 • A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is. Korábban igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön esetén azonban igényelhető a korábban folyósított támogatás
  összegével csökkentett összegű CSOK. A korábban gyermekvállalásra tekintettel szerződéssel rendelkező fiatal házaspárok, az új jogszabály szerinti megelőlegezésre csak akkor jogosultak, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült. 


3. Mekkora összegű támogatást igényelhet?


Az igénybe vehető CSOK összege kizárólag a meglévő eltartott és/vagy a vállalt gyermekekegyüttes számától függ (amennyiben az épített/vásárolt/bővített lakás hasznos alapterülete eléri a jogszabályban meghatározott minimum értéket). Emellett az igényelhető összeg azon is múlik, hogy új lakást építeni, új lakást vásárolni, használt lakást vásárolni vagy bővíteni szándékozik.
Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.
 

A, Használt lakás vásárlása, illetve bővítés esetén igényelhető támogatási összegek:

 

 • Egy gyermek esetén 600000 Ft (legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás esetén),
 • Két gyermek esetén 1430 000 Ft (legalább 50 m2 hasznos alapterületu lakás esetén),
 • Három gyermek esetén 2200 000 Ft (legalább 60 m2 hasznos alapterületu lakás esetén),
 • Négy vagy annál több gyermek esetén 2750000 Ft (legalább 70 m2 hasznos alapterületu lakás esetén).
 • Bővítés esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át.
 • Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétől függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400 000 Ft.

 
B, Új lakás vásárlása és építése esetén igényelhető támogatási összegek:

 

 • Egy gyermek esetén 600 000 Ft (legalább 40 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 70 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén),
 • Két gyermek esetén 2 600 000 Ft (legalább 50 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 80 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén),
 • Három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft (legalább 60 m2 hasznos alapterületű lakás vagy 90 m2 alapterületű egylakásos lakóépület esetén).
 • Új lakás vásárlása vagy építése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére. 

 

 

4. Milyen személyi feltételeknek kell eleget tennie?

 

A támogatás igénylésekor bizonyos személyi feltételeknek is eleget kell tenni. Ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 

 • 180 napos (10 Millió Ft összegu támogatás igénylése esetén 2 éves) TB biztosítotti jogviszony vagy felsőoktatási intézménnyel fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszony legalább az egyik igénylő részéről,
 • köztartozásmentesség,
 • büntetlen előélet a jogszabályban meghatározott bűncselekményekre vonatkozóan,
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül nem kötelezték az igénylőt a korábban igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére,
 • vállalt gyermekek esetében a házaspár egyik tagja nem töltheti be a 40. életévét. 


 
5. Milyen egyéb feltételeknek kell eleget tennie?


A, A lakás vételárára vonatkozó előírás

 

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára legfeljebb 35 Millió Ft, és legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.


B, Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban


Új lakás építése, új lakás vásárlása, használt lakás vásárlása esetén a támogatással érintett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Bővítés esetén a támogatott személyeknek a támogatással érintett ingatlanban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, házastársak és élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 

C, Többlet ingatlan tulajdon


Használt lakás vásárlása vagy bovítése esetén az igénylőnek legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada lehet másik lakásban (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülo, telek, tanya, gyümölcsös,
valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bovítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás). Kivételt képez, ha az igénylo lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – haszonélvezettel terhelt, és szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történo megterhelésére a vonatkozó jogszabály hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére a vonatkozó jogszabály hatálybalépésekor vagy azt követően került sor.
Új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a jogszabály nem tartalmaz korlátozást a többlet ingatlanokra vonatkozóan.

 

D, Számlabenyújtási kötelezettség

 

 • Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 • Félkész lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt, vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy – amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet – a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat kell bemutatni.
 • Új lakás építése esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően, bővítés esetén a CSOK iránti kérelem benyújtását követően kiállított számla fogadható csak el. 
   

E, Lakhatási igények feltételei

 

A komfortfokozatok megléte már nem eloírás, de a támogatással érintett lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie. Bővítés esetén a bovítést követően az igénylő és a vele együttköltözok lakhatási körülményeinek javulnia kell.

 

 

6. Milyen külön szabályok vonatkoznak a CSOK 10+10-re?


A három vagy több gyermeket nevelő házaspár, élettársak vagy egyedülálló személy, valamint a legfeljebb három gyermeket vállaló fiatal házaspár új lakás építése vagy új lakás vásárlása esetén a 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatás mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitelt igényelhet. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év. THM: 3,12-3,20%.

 

 • A vállalt gyermekek teljesítésére biztosított határido 10 év.
 • Amennyiben a vállalt gyermekek az előírt határidőig nem születnek meg, az igénybevett támogatást a jegybanki alapkamat ötszörösével növelten kell visszafizetni. 
   

A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

 


A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Szövetkezeti Hitelintézetek fiókjaiban vagy honlapjukon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További információért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézetek munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.otthonteremto.takarek.hu honlapot.

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények