Jogi Nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Fókusz Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) weboldalának megtekintésével (a www.fokusztakarek.hu oldalon elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

 

 

Szerzői jogi védelem


A Fókusz Takarék weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Fókusz Takarék kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

 

A weboldalakon található információk


A Fókusz Takarék weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Fókusz Takarék törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget. Az aktuális feltételrendszert a jogszabályoknak megfelelően közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

 

A felelősség kizárása


A Fókusz Takarék nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Fókusz Takarék honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat a Fókusz Takarék nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Fókusz Takarékot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Fókusz Takarlk weboldalaihoz kapcsolódnak. A Fókusz Takarék nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a Fókusz Takarék megemlítésre kerül.


Más által rendelkezésre bocsátott anyagok


Amennyiben Ön anyagot bocsát a Fókusz Takarék rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Fókusz Takarék általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Fókusz Takarékkal szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Fókusz Takarékot mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A fentiek nem vonatkoznak a Fókusz Takarék tudomására jutott személyes-, bank-, vagy értékpapírtitoknak minősülő adatokra, információkra.

 

A személyes adatok és a banktitok védelme


A Fókusz Takarék bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Fókusz Takarékhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Fókusz Takarék - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. A Fókusz Takarék az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, a Fókusz Takarékkal kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel. A Fókusz Takarék az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

 

Részletek