1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. Jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek
 4. Fókusz ingatlan vásárlási építési hitelek

Fókusz ingatlan vásárlási építési hitelek

Információs telefon: 06-76/900-190


A hitel ingatlan megvásárlásához építéséhez, bővítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, közművesítéséhez igénylehető, a saját források kiegészítése céljából. THM:5,61%

Havi rendszeres jövedelemmel rendelkező, nagykorú természetes személyek igényelhetik a hitelt. Legalább 25%-os önerő biztosítása szükséges, tehát az igényelhető kölcsön nagysága az adásvételi szerződés szerinti vételár illetve a Takarékszövetkezet által elfogadott költségvetés legfeljebb 75%-áig terjedhet, figyelembe véve az adós fizetőképességét és a fedezet nagyságát. Amennyiben a hitel céljául szolgáló ingatlanon kívül további, pótlólagos ingatlan is bevonásra kerül, akkor a fenti szabálytól el lehet térni és az önerő akár 0% is lehet. Az igénylés elbírálásához szükséges lehet a Takarékszövetkezet által megjelölt értékszakértő által elkészített értékbecslés.

 

Fedezet: A fedezetül szolgáló ingatlan(o)kra alapított jelzálogjog, készfizető kezes
Egyéb biztosítékok: A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra kötött vagyonbiztosítás, melynek kedvezményezettjeként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni


Kölcsön igényléséhez szükséges dokumentumok:

 

 • Kölcsönigénylő
 • Munkáltatói jövedelemigazolás a kölcsönigénylők és a kezesek részéről is
 • Nyugdíjas igénylő és kezesek esetén: nyugdíjas igazolvány vagy a NYUFIG hivatalos tájékoztató levele a tárgyévi nyugdíj összegéről és nyugdíj szelvény vagy a nyugdíj jóváírását bizonyító bankszámlakivonat, vagy banki igazolás
 • Egyéni vállalkozó és őstermelő igénylők esetében NAV által kiadott jövedelemigazolás és „nullás” adóigazolás, adóbevallás
 • Információs adatlap ügyfélminősítéshez kezesek és dologi adósok esetén.
 • A fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, továbbá térképmásolat vagy társasházi alapító okirat az ingatlan típusától függően. (A tulajdoni lap és térképmásolat kedvező térítési díj megfizetése mellett kérhető le a Takarékszövetkezetnél.)
 • Adásvételi szerződés
 • Érvényes és jogerős építési engedély (kivéve felújításnál)
 • Jóváhagyott tervrajz (kivéve felújításnál)
 • A tervező, vagy más szakember által készített, építtető által aláírt költségvetés 

 

Egyéb dokumentumok az egyedi hitelbírálat függvényében

 

Hirdetmények