1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. FOGYASZTÁSI HITELEK
 4. Hungária Hitelkártya

Hungária Hitelkártya

Biztonsági tartalék? Bármikor szüksége lehet rá… Ne habozzon, válassza Hitelkártya termékünket! THM: 30,46%

Hungária Hitelkártya


A hitelkártya egy speciális hiteltermék, mely a bankkártya, és a rulírozó hitelkeret ötvözete, de a vásárlással felhasznált hitelkeret bizonyos ideig kamatmentes (lásd hitelkeret elszámolása pont).

 

A kamatmentesség hossza függ a vásárlási tranzakciók időpontjától. A Hitelintézet a hónap egy adott napján elszámolást készít a forgalmi adatokból. A elszámolási nap után még 15 napja van az adósnak, hogy visszafizesse a felhasznált hitelkeret összegét. Példa: Ha Ön 2016. április 10-én vásárol a kártyával, és 5-e az elszámolás napja, akkor Önnek 2016. május 20-ig kell a felhasznált hiteltartozást megfizetnie, hogy az adott vásárlása kamatmentes legyen.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hitelkeretből ATM-en keresztül felvett összeg azonnal kamatozik és nem érvényes ezen összegre a fenti példa!

 

Kinek kínálja a Hitelintézet a Hitelkártya konstrukciót?

 

 • Aki már hosszabb ideje a Hitelintézet ügyfele és élvezni kívánja a hitelkártya használatával járó előnyöket (kamatmentes időszak, rulírozó hitelkeret)
 • Korábban más hitelintézetnél fennálló Hitelkártyáját kívánja ezen termékkel kiváltani

 

Miért érdemes Hitelkártyát igényelni?

 

 • Hitelkártyáját használhatja váratlan kiadásokra, mindennapi vásárlásokra, vagy akár nagyobb összegű tartós fogyasztási cikkek egyszerű megvásárlására, az áruhitelekre jellemző hitelbírálati eljárás nélkül. 
 • A hitelkeret rulírozó, azaz a visszafizetett összegek újra felhasználhatóak.
 • Hitelkártyájával Ön kamatmentesen vásárolhat, ha az elszámolási napot követően 15 napon belül hiteltartozását visszafizeti. Ezen idő alatt a megtakarított pénze befektetéseiben biztonságosan kamatozhat. 
 • A visszafizetés ütemét Ön rugalmasan választhatja meg, elegendő havonta csak a minimum fizetendő összeget visszafizetnie (ez mindössze a felhasznált hitelkeret 10%-a). Amennyiben azonban Ön a fordulónapon meghatározott tartozását a fizetési határidőig teljes egészében rendezi, az adott hónap vásárlásai mentesülnek a kamatfizetés terhe alól. 
 • Amennyiben hitelkártyájához igénybe veszi SMS Info szolgáltatásunkat folyamatosan ellenőrizheti a hitelkártyájával végzett elektronikus műveleteket. Az Ön tudta nélkül hitelkártyájával nem vehetnek fel készpénzt ATM-ből, vagy POS terminálon keresztül, nem fizethetnek vele vásárláskor. A SMS Info napi 24 órán keresztül figyeli a hitelkártyával végzett műveleteket, és azonnal SMS üzenetet küld az Ön mobiltelefonjára, ha azzal elektronikus pénzügyi tranzakciót kezdeményeztek. A SMS Info segít Önnek abban, hogy azonnal letilthassa hitelkártyájának használatát, ha az illetéktelen kezekbe kerülne.
 • A Hitelintézetnél az igénylés benyújtását megelőzően dokumentumok nélkül tanácsadást, illetve előzetes hitelösszeg kalkulációt is igénybe vehet.
   

Fontos!


A Hungária Hitelkártyával kapcsolatos minden információt elérhet az alábbi honlapon: www.fokusztakarek.hu
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) is tájékozódni.

 

Szükséges nyomtatványok:


Az igénylőnek a következő nyomtatványokat kell kitöltenie:

 

 • Hitelkártya igénylő lap (mely tartalmazza a hitel és a kártya igényléséhez szükséges adatokat)
 • Adós minőségben igénylőnek: Munkáltatói jövedelem-igazolás (30 naptári napnál nem régebbi)


Amennyiben az igénylő:

 

 • Magyarországon vállal munkát, a munkáltatói jövedelem-igazolást a munkaadója állítja ki;
 • magyarországi székhelyű vállalaton keresztül külföldön dolgozik vagy annak szervezésében került külföldre, a munkáltatói jövedelem-igazolást a devizabelföldi cég állítja ki;
 • magánúton talált külföldön munkát, akkor csak abban az esetben igényelhet hitelt, ha hivatalos és érvényes tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkezik. Ebben az esetben a külföldi munkaadó állítja ki az igazolást. A jövedelem-igazolás csak hiteles – fordító iroda vagy közjegyző által hitelesített – fordítással együtt nyújtható be.

 

Szükséges dokumentumok:


Az igénylőnek a következő dokumentumokat kell bemutatnia:

 

 • Érvényes állandó személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány (vagy útlevél vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány és adókártya rendelkezik; külföldi állampolgár esetében: útlevél vagy személyi azonosító igazolvány, vagy tartózkodásra jogosító (fényképes) okmány, és magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

 

 • Adós minőségben igénylőnek: 2 havi, magyarországi banknál vezetett lakossági bankszámla kivonat (lehetőleg arról a Hitelintézeti számláról, amelyikre a munkabér-átutalások érkeznek); Amennyiben az igénylő a Hitelintézetnél vezetteti lakossági számláját, nem kell a számlakivonatot bemutatnia, elégséges, ha a számlaszámát megadja.)

 

 • Adós minőségben igénylőnek: Az igénylő nevére vagy állandó lakcímére vagy a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett vezetékes vagy előfizetéses mobiltelefon számla, amennyiben csak kártyás mobiltelefonnal, vagy – nyugdíjas esetén – azzal sem rendelkezik, akkor egyéb közüzemi (elektromos áram- / gáz- / víz- / szemétdíj, kábel-TV / internet előfizetésről szóló számla) szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a bankszámlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése;

 

 • Készpénz átutalási megbízással történő fizetés esetén a legutolsó kiegyenlített, telefonszolgáltató részéről kiállított számlalevelet (a közüzemi számla keltétől számítva nem telhet el 34 naptári napnál több a hiteligénylés befogadásának napjáig) és a kifizetést igazoló feladóvevényt kell benyújtani.

 

 • Bankszámláról történő fizetés esetén azt a közüzemi számlát kell benyújtania az igénylőnek, aminek a kifizetését a legutolsó bankszámlakivonat igazolja, amely bankszámlakivonat keltétől számítva nem telhet el 34 naptári napnál több a befogadás napjáig; vagy ezen bankszámlakivonat mellé benyújthatja ugyanarról a közüzemi díjról a legfrissebb közüzemi számlát is.

 

 • Adós minőségben igénylőnek: vállalkozói/őstermelői igazolvány;

 

 • Adós minőségben igénylőnek: az utolsó lezárt évről szóló – 30 naptári napnál nem régebbi – NAV jövedelem-igazolásés az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás (arról, hogy nincs lejárt adótartozása) annak az esetében, aki

 

 • nem alkalmazott,
 • akinek jövedelme alkalmazotti jogviszonyból és vállalkozásból is származik (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett),
 • aki a saját maga vagy családja által tulajdonolt cégben alkalmazott (a munkáltatói jövedelem-igazolás mellett).

 

 • Adós minőségben igénylőnek: Nyugdíjas esetén:

 

 • nyugdíjas igazolvány;
 • nyugdíjszelvény vagy – ha bankszámlára érkezik a nyugdíj, akkor – az utolsó bankszámlakivonat is, amelyen a nyugdíjjóváírás szerepel.
 • Adós minőségben igénylőnek: Külföldi munkavállalás esetén (amennyiben az igénylő nem magyar cég külföldi telephelyén dolgozik) (a munkáltatói jövedelem-igazoláson túl) amennyiben az érintett országban előírás, kötelező:
 • tartózkodási engedély,
 • munkavállalási engedély

 

A nem magyar nyelvű dokumentumok csak hiteles – fordító iroda vagy közjegyző által hitelesített – fordítással együtt nyújthatók be.

 

 

Hirdetmények