Kedves Ügyfeleink,

Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:
2019.02.17-én 00-04 óra között az SMS szolgáltatás szünetel. Az érintett SMS-ek utólag kiküldésre kerülnek.

Internetbank rendszerünkkel kapcsolatosan, a következő problémákat tapasztalhatja egyes esetekben:

Előfordulhat, hogy a netbank rendszer eléréséhez belépéskor új jelszót kell kérnie. Bankszámla, netbankon lekért számlatörténeti adataiban hiba lehetséges.

Valamennyi hiba elhárításán dolgozunk és tájékoztatjuk Önöket a helyreállításról.

Kérjük, hogy a gyors segítség érdekében hívják telefonon Ügyintézőinket. Fiókjaink telefonszáma az alábbi helyen érhető el: https://www.fokusztakarek.hu/fiokhalozat

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Üdvözlettel: Fókusz Takarék

Start-számla / Babakötvény

Kiemelkedően magas kamatozású, teljesen költségmentes Start számla a jövő ügyfeleinek.

Teljesen költségmentes Start-számla a Fókusz Takarékszövetkezetnél.

2012. október 01. napján hatályba lépő, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény értelmében új Start-számla 2012. október 01. napjától kizárólag a Magyar Államkincstárnál nyitható, illetve 2012. október 01. napját megelőzően megnyitott Start-számla áthelyezése a Magyar Államkincstárhoz történhet.

A Fókusz Takarékszövetkezet a korábban megnyitott Start-számlákat a továbbiakban nyilvántartja, kezeli és vezeti.

 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján az életkezdési támogatásra a 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult.

 

Az életkezdési támogatás:


A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg.

 

Start-számla:


A Start-számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett bankszámla.
A Start-számlának nincsenek költségei, a számla vezetése teljesen költség és díjmentes.
Erre a számlára szigorúan csak jóváírás érkezhet, összegkorlátozás nélkül, a számláról elutalni, illetve pénzt kivenni nem lehet.
A számlára befizetést teljesíthetnek magánszemélyek, és önkormányzatok. Az önkormányzati befizetések után állami támogatás nem igényelhető.

 

Magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás:

 

  • gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeknek a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12.000,- Ft összegben;
  • az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek, természetes személyek által történt befizetésektől függetlenül, évi 12.000,- Ft összegben;
  • a fenti pontokban nem említett gyermekeknek, természetes személyek által történt befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000,- Ft


A számlán történő jóváírás, illetve egyenleg lekérdezés céljára egyenlegközlőt nyomtatunk évente egyszer, illetve forgalom esetén, és az ügyfél kifejezett kérésére rövidebb időszakonként.

 

Hogyan és mikor használható fel a Start-számlán összegyűlt összeg?

 

A Start-számlán összegyűlt összeget a gyermek 18. életének betöltését követően veheti igénybe, amely a törvényben meghatározott, alábbi célokra fordítható:

 

  • Tanulmányok,
  • Lakhatás,
  • Pályakezdés,
  • Gyermekvállalás feltételeinek megteremtése,
  • ogszabályban meghatározott más cél.
     

A gyermek 18. évéig a Start-számlán levő összeg nem fogadható el hitel fedezetéül, és nem vonható végrehajtás alá.

 

A Fókusz Takarék a Start-számlára magas kamatot fizet, amelyet a Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói hirdetményben talál meg.

 

Start számla áthelyezésével kapcsolatos információk:

 

Bármikor lehetőség van a Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett Start-számla Magyar Államkincstárhoz való áthelyezésére, ebben az esetben a számla megszűntetése után a számla teljes állománya átkerül a MÁK-hoz. A MÁK átad az áthelyezést kezdeményező szülő részére egy úgynevezett Start-számla áthelyezési kérelmet, amelyen az ügyfélre vonatkozó részt ki kell tölteni, majd aláírni. Ezt követően a MÁK a hitelintézetre vonatkozó rész kitöltése és aláírása után eljuttatja a Takarékszövetkezethez.

A Takarékszövetkezet, mint régi számlavezető pénzintézet a teljes körűen kitöltött szándéknyilatkozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles megszüntetni a Start-számlát és annak állományát haladéktalanul áthelyezni a MÁK-nál vezetett Start-számlára. A korábbi számlavezető továbbá köteles egy igazolást eljuttatni a MÁK részére, melyből kitűnik, hogy mekkora összegű befizetést teljesítettek a korábbi Start-számlára, az igazolás célja, hogy az új számlavezető a megfelelő mértékű állami támogatást tudja igényelni.

 

Hirdetmények