Takarék Forint Kiváltó Hitel

Elégedetlen fennálló hitele kondícióival? Tudunk rá megoldást! Más pénzügyi intézménynél fennálló, lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzálogkölcsönök, valamint fedezetlen személyi kölcsönök, áruhitelek, gépjárműhitelek célzott kiváltását szolgáló jelzálog típusú hiteltermék. THM: 2,23-9,73%.

A Takarék Forint Kiváltó Hitel fogyasztónak minősülő természetes személy részére nyújtott, más pénzügyi intézménynél fennálló, lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzálogkölcsönök, valamint fedezetlen személyi kölcsönök, áruhitelek, gépjárműhitelek célzott kiváltását szolgáló jelzálog típusú hiteltermék.

 


A hiteligényléshez szükséges dokumentumok:

 

  • Hitelkérelem (formanyomtatvány)
  • Személyi azonosító okmányok, lakcímkártya
  • Munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelemigazolás
  • Egyéb jövedelmet bizonyító dokumentumok
  • előzetes KHR nyilatkozat
  • Adóstárs bevonása esetén az Adóstársra vonatkozó ugyanezen információk
  • Dokumentum az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről (pl. hitelszámlakivonat, fizetési számlakivonat, vagy hitelértesítő levél)
  • Utolsó 2 havi fizetési számlakivonat
  • Kiváltandó hitelt nyújtó Hitelintézet igazolása a fennálló tartozásról egy előre meghatározott időpontra vonatkozóan
  • a kiváltandó ügylet kölcsönszerződése.

 

Igazolt jövedelmekkel kapcsolatos dokumentumok:


a) a munkáltató, az állami adóhatóság, a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve 30 napnál nem régebben kiállított igazolása alapján,


b) az ügyfél nyilatkozata és az átutalási megbízás jogcímét (ideértve az átutalás Közlemény rovatában egyértelműen feltüntetett jogcímet is) tartalmazó fizetési számla kivonat alapján (az ügyfél fizetési számláján jóváírt bére, nyugdíja, továbbá egyéb, a magyar vagy külföldi állam által folyósított rendszeres ellátás összege);


c) a bíróságnak a megállapításról, vagy jóváhagyásról szóló döntése alapján a házastársi tartásdíj, az élettársi tartásdíj, valamint az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által kiállított nyilatkozattal;


az a)-c) alpont szerinti, forinttól eltérő pénznemű jövedelem esetén a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat számítását megelőző második munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell a forintban kifejezett értéket számítani.


Külföldi munkáltató által kiállított munkáltatói igazolás vagy külföldi adóhatóság által kiállított jövedelemigazolás abban az esetben elfogadható, ha hivatalos fordítással együtt kerül benyújtásra. 

Hirdetmények