Takarék Szabad Felhasználású Jelzáloghitel

Információs telefon: 06-76/900-190


Ingatlanbiztosíték felajánlása mellett szabadon felhasználható. THM: 3,80-10,23%

A hitelnyújtás általános feltételei:

 

  • nagykorú, cselekvőképes, fogyasztónak minősülő természetes személy, aki magyar vagy EGT állampolgár és legalább egy hitelszereplő a kölcsön futamidejének lejáratáig nem tölti be a 70. életévét;
  • legalább 6 hónapja állandó (bejelentett) magyarországi lakóhellyel rendelkezik,
  • munkahelyén legalább 3 hónapja folyamatos munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt,
  • a havi igazolt nettó jövedelme eléri az aktuális nettó minimálbér összegét. vagy az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs átlagosan rendelkeznek az aktuális nettó minimálbér 80%-át elérő havi nettó beszámítható jövedelemmel,
  • kényszereljárás, „magáncsőd” nincs folyamatban és az elmúlt egy évben nem indult ellene,
  • a Központi Hitelinformációs Rendszerben nincs róla nyilvántartott negatív információ,
  • amennyiben az Adós a kölcsön futamidejének lejáratáig betölti a 70. életévét, úgy a kölcsönügyletbe olyan beszámítható jövedelemmel rendelkező, nagykorú Adóstársat/Adóstársakat kell bevonni, akik közül legalább egy nem tölti be a 70. életévét a futamidő lejáratáig;
  • telefonos előfizetéssel vagy - amennyiben nincs az Igénylő nevén előfizetés, úgy - telefonos elérhetőséggel rendelkezik
  • megfelel a Hitelintézet által előírt egyéb követelményeknek

 

Takarék Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez kapcsolód dokumentumok:

Hirdetmények