Kedves Ügyfeleink,

Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:
2019.02.17-én 00-04 óra között az SMS szolgáltatás szünetel. Az érintett SMS-ek utólag kiküldésre kerülnek.

Internetbank rendszerünkkel kapcsolatosan, a következő problémákat tapasztalhatja egyes esetekben:

Előfordulhat, hogy a netbank rendszer eléréséhez belépéskor új jelszót kell kérnie. Bankszámla, netbankon lekért számlatörténeti adataiban hiba lehetséges.

Valamennyi hiba elhárításán dolgozunk és tájékoztatjuk Önöket a helyreállításról.

Kérjük, hogy a gyors segítség érdekében hívják telefonon Ügyintézőinket. Fiókjaink telefonszáma az alábbi helyen érhető el: https://www.fokusztakarek.hu/fiokhalozat

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Üdvözlettel: Fókusz Takarék
 1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói beruházási hitel

Vállalkozói beruházási hitel

Beruházási hitel nyújtható bármely belföldi székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás részére, 20-25% önerő szükséges, folyósítás számlák alapján történik.

Beruházási hitel nyújtható bármely belföldi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozás részére, amely a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, – vagy amely vállalja, hogy a beruházási megvalósítása előtt a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlát nyit – és a beruházás pénzügyi elszámolásáig (visszafizetéséig) ezt a bankszámlát nem szünteti meg. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy a beruházás teljes pénzforgalmát ezen a számlán keresztül bonyolítja le.

 

A hiteligénylőnek a beruházás megvalósításához saját forrással kell rendelkeznie, ennek mértéke a nettó fejlesztési költség minimum 20-25 %-a. A saját erő meglétének egyértelműen ellenőrizhetőnek és igazolhatónak kell lennie, számla vagy önbizonylat alapján.

 

Ugyancsak egyértelműen láthatónak kell lennie, mi a fedezete az ÁFA összegének.
A beruházási hitelek folyósítására csak számlák alapján, a saját kivitelezésben végzett beruházás esetén a saját teljesítményértékről kiállított belső bizonylat, vagy számla (számlahelyettesítő okmány) és annak megalapozását szolgáló dokumentumok alapján kerülhet sor.

 

A Takarékszövetkezet minden esetben a beérkezett számlák (ÁFA nélküli) nettó értékét vezeti át az ügyfél pénzforgalmi számlájára, s utalja a számla összegét a szállítónak, illetve - az ügyfél által már kifizetett beruházási számlák esetén – szintén a számlák nettó értékét vezeti át az ügyfél Takarékszövetkezetnél vezetett pénzforgalmi számlájára. A szállítói utalások esetén az ügyfélnek minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy az átutaláshoz tartozó általános forgalmi adó összege pénzforgalmi számláján rendelkezésre álljon.

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

Kölcsön igényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Táblázatok, Számszaki adatok
 • Hiteligény indoklása / Üzleti terv (szöveges)
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • Vagyonbiztosítás
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Értékbecslés
 • Tulajdoni lap / Térképmásolat
 • MOKK tanúsítvány
 • Biztosítási szerződés / kötvény
 • Értékesítésre vonatkozó szándéknyilatkozat, megrendelés, szerződés
 • Adásvételi szerződés
 • Építési engedély
 • Egyéb engedélyek
 • Műszaki leírás
 • Költségvetés a teljes beruházásról, ütemterv
 • Anyagi-műszaki és forrásösszetétel
 • Kivitelezéssel kapcsolatos iratok
 • Generál kivitelező ajánlata
 • Vállalkozási szerződés

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények