Rövidtávon is biztonságos befektetés, fix kamatozással, valamint állami garanciával.

 

TakarekInvest termék

Az Egyéves Magyar Állampapír (korábban Kamatozó Kincstárjegy*) rövidtávú befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával.

 

A Kamatozó Kincstárjegy névre szóló, egy éves futamidejű, fix kamatozású dematerializált állampapír. A lejáratkor a Magyar Állam garanciát vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Kamatozó Kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

 

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat Adófaragó Befektetési Számlán keresztül kerül megvásárlásra. (Részleteket az Adófaragó Befektetési Számláról itt talál.)

 

Névértéke 10.000,-Ft.

 

A Kamatozó Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel**) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Kamatozó Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


A Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását. A Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.

 

A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.


A Kamatozó Kincstárjegy forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

 

* Az új elnevezéseket 2017. október 02-val kezdődő forgalomba hozatali időszak alatt kibocsátott sorozatoknál, valamint az azt követően induló sorozatoknál alkalmazza az Államadósság Kezelő Központ.

 

**A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

 

A 2014. június 2-tól értékesített kamatozó Kincstárjegyek esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

 

 

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

 

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit, részleteit az állampapírra vonatkozó aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza

 

A Kamatozó Kincstárjegy Ismertetője és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattétel – amelyekben az állampapír kockázatairól is tájékozódhat – a forgalmazási helyeken, valamint az alábbi menüpontra kattintva érhetőek el:

 

tájékoztató dokumentumok
 

 

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelemfelkeltés a célja, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. Befektetési döntései meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a további feltételeket és részleteket tartalmazó dokumentumokat, a Kamatozó Kincstárjegy Ismertetőjét és az adott értékpapír-sorozatra vonatkozó Nyilvános ajánlattételét, valamint a Takarékbank Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét.

 

Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait és a befektetésből származó esetleges károkat.

 

Egyéb kapcsolódó dokumentumok:

 


Kapcsolódó dokumentumok: