Kedves Ügyfeleink,

Tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról:
2019.02.17-én 00-04 óra között az SMS szolgáltatás szünetel. Az érintett SMS-ek utólag kiküldésre kerülnek.

Internetbank rendszerünkkel kapcsolatosan, a következő problémákat tapasztalhatja egyes esetekben:

Előfordulhat, hogy a netbank rendszer eléréséhez belépéskor új jelszót kell kérnie. Bankszámla, netbankon lekért számlatörténeti adataiban hiba lehetséges.

Valamennyi hiba elhárításán dolgozunk és tájékoztatjuk Önöket a helyreállításról.

Kérjük, hogy a gyors segítség érdekében hívják telefonon Ügyintézőinket. Fiókjaink telefonszáma az alábbi helyen érhető el: https://www.fokusztakarek.hu/fiokhalozat

A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Üdvözlettel: Fókusz Takarék

Fókusz Alap számlacsomag

Ha nem tart igényt bankkártyára, ha ritkábban és kisebb forgalmat bonyolít.

A Fókusz Alap számlacsomagot azon ügyfeleink számára ajánljuk, akik nem tartanak igényt bankkártyára, illetve ritkábban és kisebb forgalmat bonyolítanak számlájukon, így a minimális havidíj azokban a hónapokban sem jelent nagy kiadást, amikor nem bonyolítanak forgalmat a bankszámlájukon.

 

A csomag havi díja magába foglalja a havi zárlati költséget és a visszatartott kivonat előállítási költségét.

 

Lehetőség van hirdetmény szerinti díj ellenében SMS és Internetbank szolgáltatás igénybevételére.

 

Kapcsolódó szolgáltatások:

 

 • Számlavezetés
 • Kivonatküldés
 • Betételhelyezés
 • Átutalások indítása és jóváírása
 • Felhatalmazás csoportos beszedésre
 • Pénztári készpénz felvétel és befizetés
 • Sms értesítések
 • VIBER átutalások indítása és fogadása
 • Internetbank szolgáltatás

 

Pénzforgalmi bankszámla: az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása céljából vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan törvényben, vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve az a bankszámla, amely a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kerül megnyitásra.

 

Pénzforgalmi bankszámla nyitásához szükséges okmányok


A Számlavezető helynek a fizetési számlák megnyitását a hatályos pénzforgalmi rendelkezésekkel összhangban meghatározott igazoló dokumentumok, okmányok benyújtásához kell kötnie. Ennek megfelelően a Számlavezető hely pénzforgalmi számla nyitására kötelezett személy részére pénzforgalmi számlát csak akkor nyithat, ha az maradéktalanul bemutatta a számlanyitáshoz szükséges – alábbiakban részletezett – dokumentumokat:

 

Jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében:

 

 • a nyilvántartást vezető szervezettől származó, a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat) eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített másolata
 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) olyan eredeti példánya, melyen a cégbíróság vagy - ha a társaság létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (pl. Megyei Bíróság) igazolása szerepel a társaság bejegyzés (illetve módosítás) iránti kérelmének átvételéről (cégbírósági, hatósági érkeztetés), vagy az ügyfél létesítő okiratát is tartalmazó cégbíróság által elektronikusan aláírt elektronikus akta (e-akta). A számlanyitáshoz az alapító dokumentum cégnyilvántartás szerinti hatályos példányát kell benyújtani. (A hatályos példányról a cégbíróság elektronikus tanúsítványt bocsát ki, illetve a tanúsítvány alapján – az ügyfél külön kérésére - ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített papír alapú másolat készül)
 • közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített, 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldány, vagy ügyvéd (jogtanácsos) által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját tartalmazó e-akta
 • adószámot és statisztikai számjelet igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza) eredeti példánya, vagy közjegyző által hitelesített másolata


Nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében

 

 • közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege szerinti alapító dokumentum (pl. társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat) olyan eredeti példánya, melyen a cégbíróság vagy - ha a társaság létrejöttéhez más hatóság által történő nyilvántartásba vétel szükséges - más hatóság (pl. Megyei Bíróság) igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelmének átvételéről (cégbírósági, hatósági érkeztetés). (A bejegyzés iránti kérelem befogadásáról a cégbíróság elektronikus tanúsítványt bocsát ki)
 • közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített, 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldány
 • ha cégbejegyzésre kötelezett és a pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának, akkor a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor a cégbíróságon kapott tanúsítvány másolata, amely tartalmazza az adószámot is. Ennek hiányában a NAV által visszaigazolt adóbejelentkezési lapot kell benyújtani az ügyfélnek, miután azt a NAV rendelkezésére bocsátotta


Általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély esetében a Nemzeti Adó- Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat eredeti, vagy másolati példánya.

 

Pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett szervezet esetén - a szervezet jogi formájára vonatkozó előírások szerint – a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányok, iratok eredeti, hatályos példánya, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata.


Belföldi egyéni vállalkozó esetében

 

 • vállalkozói igazolvány (az 1998. július 1. után induló vállalkozónál az illetékes kamara állítja ki, 2000. november 1-jétől a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző jár el)
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát stb.) tartalmazó tanúsítvány (korábban alapított egyéni vállalkozásoknál a NAV által kiállított adóbejelentkezési lap)

 

Egyéni cég esetén

 

 • az egyéni vállalkozóknál feltüntetett okmányok, illetve
 • a cég cégjegyzését tartalmazó eredeti cégbírósági határozat
 • hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedély

 

Mezőgazdasági őstermelő esetén

 

 • a lakóhely szerint illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya)
 • eredeti őstermelői igazolvány
 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány

 

Vállalkozói számlacsomagok széles választéka. Alacsony havi díjak, ingyenes szolgáltatások. Bankkártya, korszerű elektronikus szolgáltatások: Electra, Internetbank, SMS.

 

 

Hirdetmények