1. Kezdőlap
 2. Vállalatok
 3. Hiteltermékek
 4. Vállalkozói jelzáloghitel

Vállalkozói jelzáloghitel

Szabad felhasználású magán illetve vállalkozás tulajdonában lévő ingatlannal fedezet jelzálog típusú hitel, vállalkozások részére.

A vállalkozó jelzáloghitelt azon belföldi gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, őstermelők, non-profit szervezetek, stb. igényelhetik, akik megfelelő per-, teher- és igénymentes ingatlant ajánlanak fel biztosítékul, vagy ilyen ingatlant kívánnak vásárolni. Őstermelők esetében előző évi igazolt jövedelmének el kell érnie a 2MFt-ot. Ezen vállalkozói hitel szabad felhasználású.

 

Legalább két éve működő társas vállalkozások vehetik igénybe. Kezdő vállalkozás csak magán tulajdonban lévő ingatlan fedezete mellett veheti igénybe a hitelt.

 

Fedezet: Frekventált elhelyezkedésű forgalomképes, per-, teher és igénymentes cég- illetve magántulajdonban lévő ingatlant lehet elfogadni.

 

Magán tulajdon esetén az alábbi ingatlan fogadhatóak el: lakóház, lakás, üdülő, hétvégi ház, építési telek, tanya, gazdasági épület.

 

Gazdasági társaság tulajdon esetén az alábbi ingatlanok fogadhatóak el: üzlethelység, iroda, gazdasági épület, ipartelep.

 

Információs telefon: 06-76/900-190

 

 

Kölcsönigényléshez szükséges dokumentumok:

 

 • Hitelkérelem
 • Cégkivonat (1 hónapnál nem régebbi)
 • NAV együttes igazolás 30 napnál nem régebbi (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás)
 • Felajánlott biztosíték dokumentumai
 • Társasági szerződés (utolsó egységes szerkezetbe foglalt)
 • Aláírási címpéldány
 • Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés utolsó 2 lezárt évre vonatkozóan)
 • Utolsó főkönyvi kivonat (3 hónapnál nem régebbi)
 • Adóbevallás / EVA bevallás (utolsó két lezárt év)
 • Információs lap minősítéshez
 • Alapszabály
 • Taggyűlési határozat a hitel felvételről
 • Bankinformáció
 • Kapcsolt vállalkozás cégkivonata, utolsó beszámolója
 • Vagyonbiztosítás
 • El nem bírált cégbírósági kérelmek és kapcsolódó dokumentumok
 • Értékbecslés
 • Tulajdoni lap / Térképmásolat
 • Biztosítási szerződés / kötvény

Csatolt dokumentumok:

Hirdetmények